Welcome to my Phitak Tinnaphat


154375_170912499616208_100000923776221_352284_4727802_a.jpg

นาย พิทักษ์ ทิณพัฒน์
รหัสนิสิต 5320602235
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Facebook Phitake jeff
การจับไม้แบดมินตัน


ภารกิจที่ 5 สืบค้นเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม flash
ภารกิจที่ 6 ฐานข้อมูลออนไลน์ภารกิจที่ 7 การจัดทำนวัตกรรม